กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -21 ก.ค. 2564 รวม 63 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/14913/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง,พนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชัยนาท,เชียงใหม่,ตาก,นครพนม,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,ปราจีนบุรี,พระนครศรีอยุธยา,พิจิตร,พัทลุง,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ลำปาง,เลย,สงขลา,สมุทรสาคร,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สตูล,หนองคาย,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย-ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

จังหวัด ตำแหน่ง อัตรา วันที่รับสมัคร ประกาศ
พิจิตร พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
ยโสธร พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 14-20 ก.ค. 64 LINK
พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 3
จันทบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
ร้อยเอ็ด พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
อุบลราชธานี พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 5 12-16 ก.ค. 64 LINK
อ่างทอง พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
หนองคาย พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
สุราษฎร์ธานี พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-20 ก.ค. 64 LINK
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
สุพรรณบุรี พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-19 ก.ค. 64 LINK
สุโขทัย พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 12-16 ก.ค. 64 LINK
สมุทรสาคร พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
สตูล พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
สงขลา พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 6 13-21 ก.ค. 64 LINK
เลย พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 14-20 ก.ค. 64 LINK
ลำปาง พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
มุกดาหาร พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
พนักงานการเงินและบัญชี 1
พัทลุง พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
พระนครศรีอยุธยา พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
ปราจีนบุรี พนักงานการเงินและบัญชี 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
นราธิวาส พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 5 13-21 ก.ค. 64 LINK
นครพนม พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
ตาก พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
เชียงใหม่ พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าพนักงานปกครอง 5
ชัยนาท พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
จันทบุรี พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
ขอนแก่น พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
กำแพงเพชร พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
กาญจนบุรี พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 1 13-21 ก.ค. 64 LINK
กระบี่ พนักงานวิเคราห์นโยบายและแผน 2 13-21 ก.ค. 64 LINK
เจ้าหน้าที่ปกครอง 1

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

 1. (เชียงใหม่) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. (กระบี่) ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 3. (กระบี่) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง

พนักงานการเงินและบัญชี

เป็นผู้เดัรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่มืหลักสุตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เป็นงานปฏิบัติระดับด้นที่ไม่สลับชันช้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ที่ไม่ยุ่งยาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหบี่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสบุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษา ดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของ กรมการปกครองบรรลุผลส้มฤทธึ๋
 • รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอบุมัติ และอบุญาตในเรื่องต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงานการเงินและบัญชี

เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการบัญชีของ ส่วนราชการ
 • รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องและทันสมัย
 • จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 • ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 • ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

 • รับ-ส่งหนังลือ/เอกสาร ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
 • ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด ดัดสำเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
 • ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือ ระเบียบ และวิธีปฏีบัติที1เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และสถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย สำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไมใช่ ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
–    รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
–    รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
–    สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ กำหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

 1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศ
 2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที การอำนวยความเป็นธรรม ของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
 5. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
 6. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

พนักงานการเงินและบัญชี

 1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ของประเทศไทยและต่างประเทศ
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบ เกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management Information System)
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 8. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 10. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 11. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 12. กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานการเงินและบัญชี
 13. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
   

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MicrosoftWindows / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีงานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตชองทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจ หน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
 5. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 6. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows/Microsoft Word/ Microsoft Excel/Microsoft PowerPoint)
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
 4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งาน สารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่าย ปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมนคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง กิจการกอง อาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
 5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์
 6. การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 7. ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 8. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 21 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments