กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://ehenx.com/10186/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามที่กำหนดได้
 3. มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเลี้ยงเชื้อ ปรับตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมช้งาน
 4. มีความรู้หรือมีรปะสบการณืการทำงานวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยในห้องปฏิบัติการ
 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมพื้นฐานที่กำหนดได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ประมวลผลการวิเคราะห์ ควบคุมการเตรียมตัวอย่าง และช่วยงานวิจัยตามโครงการต่างๆ
 2. พัฒนา และปรับปรุงวิเคราะห์ มาตรฐาน และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และดำเนินการตามระบบ
 4. ดูแลรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งานและจัดทำโปรแกรมดูแลรักษา และการสอบเทียบเครื่องือ
 5. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการวิเคราะห์
 6. ปฏิบัติงานด้านอณูชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ หรือด้านการตรวจสอบสารตกค้าง หรือด้านยาและวัตถุอันตรายด้านอื่นๆ
 7. ดูแล จัดเก็บ กำจัด และทำลายสารเคมีและอื่นๆ อย่างปลอดภัย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
 4. มีความสามารถในการจัดการตัวอย่างและ/หรือการเตรียมสารเคมี
 5. มีความสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 7. มีทักษะในการแก้ปัญหา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร สตส.1 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถ.ติวานนท์ ตำบลบางกระดี่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments