กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://ehenx.com/10183/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล,เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พังงา (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพังงา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

 1. รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา
 2. มีความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และงานวิจัย
 3. มีทักษะในการถ่ยทอดความรู้
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
 2. เป็นผู้มีความสามารถและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถออกพื้นที่ได้
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ด้านการส่งเสริม
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์
 3. กำกับ ดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์
 5. รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 2. ติดตามบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
 3. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
 5. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
 6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืช อา่หารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 3. มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติเบื้องต้น
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 6. มีทักษะในการแก้ปัญหา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ด้านผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 3. มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 6. มีทักษะในการแก้ปัญหา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076412080

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments