กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 24 ก.ค. -31 ก.ค. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ 24 ก.ค. -31 ก.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/9946/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเคมี, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 1. ทำหน้าที่ประจำสำนักงานและปฏิบัติงานภาคสนามได้
 2. ปฏิบัติงานด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้ำ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย คุณภาพอากาศและเสียง
 3. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกรณีร้องเรียนต่างๆ
 4. สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเรือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดทำแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงาน
 7. งานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม
  1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น
  2. การแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤติลุ่มน้ำ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่วิกฤติรวมทั้งการติดตามประเมินผล
 8. การประยุกต์ใช้สื่อ Social เพื่อการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการสมัครงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045210371

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments