กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงกลาโหม"

ลิงค์: https://ehenx.com/9060/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตัดผม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมเสมียนตรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมเสมียนตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

ด้วยกรมเสมียนตรา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างงานเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตัดผม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตัดผม

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  3. มีความรู้ความชำนาญในการตัดมและจัดแต่งทรงผมเป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดสถานที่ วัสดุที่เกี่ยวข้อง ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม กับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ กรมเสมียนตรา กรมเสมียนตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 – 26 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments