กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมราชทัณฑ์

"กรมราชทัณฑ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6830/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 83,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (เรือนจำอำเภอธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ สังกัดเรือนจำอำเภอธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยเรือนจำอำเภอธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกโดยวิธีสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในเรือนจำอำเภอธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยกรรม หรือ สาขาบริหารธุรกิจ หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ
  2. มีทักาะและความสามารถในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี
  3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้ครบถ้วน สมบุรร์ และเป็นปนัจจุบัน ตามสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท.102 (ก) และสถิติราชทัณฑ์ รท.103 ในแต่ละเดือนในระบบ ดังนี้

  1. งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ให้ทำการบันทึกข้อมูลนประวัติผู้ต้องขัง พฤติการณ์ การกระทำผิด ประวัติการต้องโทษ ประวัติทางสังคม ญาติและเพื่อนสนิท รูปถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ และการอายัดตัว
  2. งานหมายศาล ให้บันทึกข้อมูลหมายศาลทุกคดี และบันทึกหมายศาลให้ครบทุกประเภทของหมายศาลในแต่ละคดี
  3. งานสิทธิประโยชน์ให้ทำการบันทึกข้อมูล เลือน / ลดขั้น
  4. งานย้ายผู้ต้องขังในระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ภายใน 2 วันทำการ หลังจากย้ายตัวผู้ต้องขังไปยังเรือนจำปลายทางได้รับตัวไว้และให้ระบุรหัสผู้ต้องังในหนังสือการย้ายตัวผู้ต้องขัง และบัญชีรายชื่อผู้ต้องังย้ายเรือนจำด้วยทุกครั้ง
  5. งานจำหน่ายผู้ต้องขัง ให้ทำการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายผู้ต้องขัง ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ต้องขังถูกจำหน่ายออกนอกเรือนจำ
  6. งานอื่นๆ ตามที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอธัญบุรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 – 15 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025772341

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments