สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

"สำนักงานสถิติแห่งชาติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6081/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เืพ่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีสาขาสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานรัฐในจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำสารสนเทศ รวมถึง วิเคราะห์ข้อมูล สืบค้น วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และสามารถประยุกต์ใช้แผนที่
เพื่อสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์จังหวัดและแปลงแผนแม่บทเชิงสถิติพื้นที่ตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/จันทบุรี

วิชาที่สอบ

1) ความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 คะแนน
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้
– ความสามารถทั่วไปด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ และด้านเหตุผลในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพการหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
– วิชาภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา บทความหรือข้อความที่กำหนดให้ รวมทั้งการสรุป ตีความและทดสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษา
และการเรียงข้อความ
– พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 คะแนนโดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments