กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/2309/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และสามารถ
 4. ใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 8. มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑ ฉบับ
 5. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
 6. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฯลฯ

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครและส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๖ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022023176

และ 022023150

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments