องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ต.ค. 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ   เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

"องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5578/ หรือ
ตำแหน่ง: เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตาการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบประมาณ2563
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำแหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตาการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ร่วมโครงการจัดทำหลักสูตาการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2563

  1. เป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาวิชาเทคนิคสัตวแพทย์
  3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. สามารถเข้ารับการอบรมตามโครงการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือตามที่ อ.ส.ค. กำหนด

วิธีการสมัครงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments