การบินไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ต.ค. 2562

การบินไทย    เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

การบินไทย

"การบินไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/5577/ หรือ
ตำแหน่ง: ACCOUNTINGOFFICER
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การบินไทย เปิดรับสมัครสอบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สายการเงินและบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศรับสมัครพนักงานาเมื่อวันที่ 2-27 กันยายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ACCOUNTING OFFICER

อัตราว่าง : 4 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ACCOUNTING OFFICER

  1. ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงาน การบินไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอสการประกอบการสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กองบรรจุแต่งต้งและข้อมูลบุคลากร (ฺBKKIA) อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “การบินไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments