มณฑลทหารบกที่ 37 เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 ต.ค. -16 ต.ค. 2562 รวม 49 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่

มณฑลทหารบกที่ 37

ลิงค์: https://ehenx.com/5460/ หรือ
ตำแหน่ง: รองผู้จัดการ,หัวหน้าแผนกบุคคล,เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ,เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,หัวหน้าพนักงานแม่บ้าน,พนักงานแม่บ้าน,พนักงานดูแลสวน,หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม,หัวหน้าพ่อครัว,พ่อครัว,พ่อครัว,เจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ขนสัมภาระ,ช่างไฟฟ้า-ประปา-เครื่องกล,ช่างแอร์,พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,300-35,000
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (มณฑลทหารบกที่ 37)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ต.ค. – 16 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มณฑลทหารบกที่ 37 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถานพักฟื้นาและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37

เรื่อง รับสมัครพนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37

สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 (CHAINARAI RIVERSIDE) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกเชียงราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 49 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รองผู้จัดการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 35,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.3

หัวหน้าพนักงานแม่บ้าน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,500 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

พนักงานแม่บ้าน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.3

พนักงานดูแลสวน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.3

หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

หัวหน้าพ่อครัว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พ่อครัว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

ผู้ช่วยพ่อครัว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.6, ปวช.

เจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.3

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ขนสัมภาระ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.3

ช่างไฟฟ้า-ประปา-เครื่องกล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ช่างแอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รองผู้จัดการ

จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถบริหารงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนฯ ได้เป็นอย่างดี


หัวหน้าแผนกบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เจ้าหน้าที่การเงิน

จบการศึกษาในระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี 


เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เจ้าหน้าที่การตลาด

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือคณะ และสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


หัวหน้าพนักงานแม่บ้าน

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


พนักงานแม่บ้าน

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


พนักงานดูแลสวน

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป


หัวหน้าพ่อครัว

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


พ่อครัว

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


ผู้ช่วยพ่อครัว

สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ขนสัมภาระ

วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป


ช่างไฟฟ้า-ประปา-เครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกล


ช่างแอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างแอร์)


พนักงานขับรถ

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มณฑลทหารบกที่ 37  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ ณ สำนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 มณฑลทหารบกที่ 37 สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 – 16 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มณฑลทหารบกที่ 37

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments