กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2562

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/3538/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกา๖รกรรมยั่งยืน สำนักงานลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานโต้ตอบหนังสือราชการ ฯลฯ เป็นต้น
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  3. การจัดทำคำของบประมาณเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยานพาหนะ เช่น ซ๋อมบำรุงรักษารถยนต์ จัดทำประวัติ การจดทะเบียน การต่อทะเบียน เป็นต้น
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่างานจ้างที่ปรึกษา รวมถึงดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ควบคุมดูแลสัญญาห้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรวจสอบและจัดทำนิติกรรมที่ผลผูกพันทางกฎหมาย
  6. อำนวยการเกี่ยวกับการประชุม เช่น จัดทำวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุม วิเคราะห์สรุปผลโครงการ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments