สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2562 รวม 18 อัตรา,

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์  เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2562 รวม 18 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5560/ หรือ
ตำแหน่ง: ทนายความ,เจ้าหน้าที่บังคับคดี,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ภาษี,นายช่าง,นายช่างงานระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2562 ครั้งที่ 2

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรพัย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 18 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ทนายความ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ภาษี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่าง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างงานระบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ทนายความ

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 3. มีใบอนุญาตว่าความ
 4. หากมีประสบการณืในการว่าความมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
 3. มีทักษะในการเจรจา และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์ในการบังคับคดีมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไมเ่กิน 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติงานในวันหยุดได้

เจ้าหน้าที่ภาษี

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 3. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่าง

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสรา้ง หรือโยธา
 3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่
 4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

นายช่างงานระบบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานระบบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏบิัติงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทนายความ

ด้านงานคดี

ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล ยื่นฟ้อง ทำคำให้การ ยื่นอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ ยื่นฏีกาและคำแก้ฏีกาต่อศาล พิจารณาข้อพิพาท ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหา ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือบกเลิกสัญญาเช่า เจรจาและผ่อนผันการชำระหนีน้สินภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ด้านงานนิติการ

จัดทำและตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมต่างๆ พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและให้ความเห็นในทางคดี


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขับไล่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ขัดขวางการบังคับคดีตามหมายจับของศาล ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกียวข้อง แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีอาญา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหา พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และให้ความเห็นในทางคดี


เจ้าหน้าที่บัญชี

บันทึกรายการบันทึกรับ-จ่ายทุกประเภทในระบบ SAP จัดทำรายงานทางการบัญชี ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบและยืนยันยอดรายการทางบัญชี บันทึกบัญชีรายการ Bank Reconcile รายการสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำปี จัดทำงบการเงิน จัดทำหนังสือยืนยันยอดตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่าย


เจ้าหน้าที่ภาษี

งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานตรวจสอบบัญชีรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานประกันอัคคีภัย งานเก็บรักษาเอกสารสิทธิในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


นายช่าง

ควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ เขียนแบบและประมาณราคางานปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสถานที่


นายช่างงานระบบ

ควบคุม ดูแล และแก้ไขระบบจัดแสดง ระบบมัลติมีเดีย และระบบสาธารณูปโภคของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประสานงานกับบริษัทต่างๆ ในการซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และระบบสัญญาณกันขโมย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.027876690

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 พ.ย. 2562

สอบวันที่: 9 พ.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments