กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ย. -3 ต.ค. 2562 รวม 56 อัตรา,

กรมแพทย์ทหารอากาศ    เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ย. -3 ต.ค. 2562  รวม 56 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/3492/ หรือ
ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิทยาศาสตร์,พนักงานสถิติ,ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น,พนักงานจัดทำข้อมูล,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างปรับซอมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานบริการ,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 56
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 3 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 56 คน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานจัดทำข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000-11,500 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 10,400 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 1 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างปรับซอมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,000 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

ปริญญาตรีวิทยาศสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด


นักจิตวิทยา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก ได้รับใบประกอบวิชาชีพ


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา


พนักงานสถิติ

ปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน สาขาสถิติประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสารสนเทศสถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเวชระเบียน


ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาช่างยนต์


พนักงานจัดทำข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี


พนักงานธุรการ

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร


ช่างปรับซอมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย


พนักงานบริการ

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย


พนักงานประกอบอาหาร

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ  :ตนเอง  

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 – 3 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025347234

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments