สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/3450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑ บริหารจัดการการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๑.๑ เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
(๑) เว็บไซต์ฐานข้อมูลองค์ความรู้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(๒) เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๑.๒ Update เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ www.cifs.moj.go.th เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๒. บริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลผู้ขอเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authen) ให้เป็นปัจจุบัน 
๓ บริหารจัดการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
๔ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๕ ช่วยงาน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย คือ โครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (MA PC) โครงการจัดหาระบบการให้บริการด้าน นิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-One Stop) และโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
๖ ช่วยในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
๗ ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
๘ งานอื่นๆ ตามที่ได้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments