มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3451/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยกฎหมายงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

 

อัตราเงินเดือน :20,090 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

1. คุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย 
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก 
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 
4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้ 
IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29 
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390 
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90 
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36 
MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. งานวินัยและคดี 
1.1 งานวินัย 
1.1.1 ดำเนินงานสอบสวนวินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา 
1.1.2 ดำเนินงานสอบหาข้อเท็จจริง 
1.1.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณีทรัพย์สินของคณะสูญหาย หรือเสียหาย 
1.2 งานคดี 
1.2.1 รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยหรือคณะเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ 
1.2.2 รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 
1.2.3 สรุปรายละเอียดของคดีพร้อมทั้งนำส่งพยานหลักฐานให้กับพนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างคดี 
1.2.4 ติดตามการบังคับคดีตามคำพิพากษาและการบังคับทางปกครอง 

2. งานนิติกรรมสัญญาและร่างกฎหมาย 
2.1 งานสัญญา 
2.1.1 ดำเนินงานจัดทำร่างสัญญา , MOU 
2.1.2 ดำเนินงานตรวจสอบสัญญาพัสดุ สัญญาวิจัย สัญญาร่วมทุน สัญญาการเป็นนักศึกษา สัญญาการบริการวิชาการ สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
2.2.3 ให้คำปรึกษาวินิจฉัยตีความสัญญาต่างๆ 
2.2 งานร่างกฎหมาย 
2.2.1 ดำเนินงานยกร่าง ตรวจร่าง แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง ของคณะ 
2.2.2 ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลทางกฎหมาย 
2.2.3 ดำเนินงานให้ความเห็นทางกฎหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 23 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments