กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ก.ย. 2562

กรมประชาสัมพันธ์    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 ก.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/3449/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
2. มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ความรู้ทั่วไป 1.1 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์/สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ 2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 2.1 มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้และซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 2.2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 2.3 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 2.4 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 2.6 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 2.7 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล 3. บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 145 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 13 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments