มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3448/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

 

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานบริการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา)

อัตราเงินเดือน :8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. เพศหญิง 
3. มีใจรักในงานให้บริการ สุภาพ ขยันและอดทน มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. รับผิดชอบในการทำความสะอาดภายในบริเวณภาควิชาฯ 
2. ดูแลความเรียบร้อย รวมถึงจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อบริการให้แก่อาจารย์ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา และผู้มารับบริการ 
3. รับ และส่งเวียนหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการตรวจสอบ และ นับเครื่องมืออุปกรณ์ Dental Model ที่ใช้สำหรับการฝึกขูดหินปูนแก่นักศึกษา 
5. จัดเตรียมห้องประชุม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
6. รับ และเบิกจ่ายครุภัณฑ์และพัสดุ ของภาควิชาฯ 
7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 13 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments