มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบ ุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 ต.ค. 2562 รวม 38 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

"มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบ ุรี "

ลิงค์: https://ehenx.com/5575/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักบริหารงานบุคคล,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักบริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร,นักพัฒนาการศึกษา,นักคอมพิวเตอร์,วิศวกร,นักพัสดุ,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบรรณสารสนเทศ,นักบริการการศึกษา,นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล,นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ,นักวิเทศสัมพันธ์,,,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี


นักบริหารงานบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาการศึกษา

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500-24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500-24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักบรรณสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,500-24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักบริการการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ผู้ช่วยนักวิจัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

 


นักบริหารงานบุคคล

 


ผู้ตรวจสอบภายใน

 


นักบริหารงานทั่วไป

 


นักวิชาการเกษตร

 


นักพัฒนาการศึกษา

 


นักคอมพิวเตอร์

 


วิศวกร

 


นักพัสดุ

 


นักบัญชี

 


นักวิทยาศาสตร์

 


นักบรรณสารสนเทศ

 


นักบริการการศึกษา

 


นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล

 


วิศวกร

 


นักวิเทศสัมพันธ์

 


นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

 


นักพัฒนาการศึกษา

 


ผู้ช่วยนักวิจัย

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบ ุรี  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบ ุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments