สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ค. 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลิงค์: https://ehenx.com/3161/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)6.นักวิชาการศึกษา(ด้านศิลปกรรม)7.นักวิชาการศึกษา(ด้านทฤษฎีศิลป์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการศึกษา(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6.นักวิชาการศึกษา(ด้านศิลปกรรม) 7.นักวิชาการศึกษา(ด้านทฤษฎีศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการบัญชี ทางบริหารธูกิจ ทางเศรษฐศาสตร์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึี่ง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน ทางการบัญชี ทางการจัดการ


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นักวิชาการศึกษา(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์กราฟิก


นักวิชาการศึกษา(ด้านศิลปกรรม)

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนศิลป์ ทางศิลปกรรม


นักวิชาการศึกษา(ด้านทฤษฎีศิลป์)

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทฤษฎีศิลป์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments