กยศ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 เม.ย. 2562 รวม 70 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กยศ.

กยศ.

ลิงค์: https://ehenx.com/2574/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซนเตอร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนกำหนด,หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ. :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซนเตอร์ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซนเตอร์ ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 – 11 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  หรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail : hrslf@studentloan.or.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 เม.ย. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กยศ.

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments