กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ธ.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กรมยุทธศึกษาทหารบกtitle=กรมยุทธศึกษาทหารบกกรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/1653/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนายสิบทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกจำนวน 1,980 นาย (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย) หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของผู้สมัคร
 1. บุคคลพลเรือน
 2. ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
 4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
 5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 3. มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. ไม่อยู่ในสมณเพศ
 6. ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่างๆ
 8. ต้องเข้ารับการตรวจโรค วัดขนาดมาตรฐานร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 9. เป็นผู้เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิธีการสมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ธ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments