ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 พ.ย. -15 พ.ย. 2561 รวม 34 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 พ.ย. -15 พ.ย. 2561 รวม 34 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ลิงค์: https://ehenx.com/1231/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม34อัตรา,พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ,พนักงานตรวจสอบภายใน,พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา,พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ,หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ,หัวหน้าส่ววนปฏิบัติการคลังสินค้า,หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง,หัวหน้าหน่วยงานสาขา,ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีและการเงิน,พนักงานปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุบลราชธานี (บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ย. – 15 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านการจัดระบบงาน คลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ
จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ
จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าส่ววนปฏิบัติการคลังสินค้า
จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง
จำนวน 1 อัตรา

หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี
จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งงานลูกจ้าง

ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck)
จำนวน 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (Forklift)
จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างคลังสินค้า (Warehouse)
จำนวน 14 อัตรา

ลูกจ้าง Call Center
จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า
จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติการ 1 สาขาอุบลราชธานี
ม.6-ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ
ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์
ปริญญตรี สาขาการตลาดและการขาย สาขาบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ
ปริญญาตรี สาขาการตลาดและการขาย สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาดและการขาย สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่ววนปฏิบัติการคลังสินค้า
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ และการขนส่ง วิศวกรรมยานยนต์

หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงานลูกจ้าง

ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck)
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (Forklift)
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ลูกจ้างคลังสินค้า (Warehouse)
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ลูกจ้าง Call Center
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ลูกจ้างช่างเทคนิค
ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนยการ หรือส่ง EMS มาที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสงอห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.028313704

ต่อ 301

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 6 พ.ย. 2561

สอบวันที่: 6 พ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 6 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments