กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -27 ก.ย. 2561 รวม 33 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/470/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม33อัตรา,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,ขอนแก่น,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,พิษณุโลก,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระยอง,ลำปาง,เลย,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 27 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัตงิงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานนครราชสีมา จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา, ท่าอากาศยานเลย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานเลย จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครพนม จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง 12 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานระนอง จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง กู้ภัยและดับเพลิง
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
 • ท่าอากาศยานตรัง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่สอด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัิงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

นายช่างโยธา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชสำรวจ

นายช่างเครื่องกล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายภายในสนามบิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

กู้ภัยและดับเพลิง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านกู้ภัยและดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ผู้ดูแลสนามบิน

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 27 ก.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ต.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments