สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/253/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ,ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง,ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน,หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,นักวิเคราะห์ธุรกิจ1,ครูวิชาภาคพื้น,นักบริหารงานทั่วไป,ครูการบิน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-30,890
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ 1

ครูวิชาภาคพื้น

นักบริหารงานทั่วไป 1

ครูวิชาภาคพื้น

ครูการบิน (เครื่องบิน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ หรือาบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกหนดให้ใช้เป็ฯคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

 1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

 1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบริหารธุรกิจ หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบริหารธุรกิจ หรือนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศษสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิทยาศษสตร์ เทคโนโลยี การจัดการด้านการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน หรือ
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการด้านการบิน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทางการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. หากผ่านการฝึกอบรมการประกันคุณภาพด้านการบิน หรือการประกันคุณภาพด้านอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับด้านการบินได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ 1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 3. ได้รับประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) สาขาโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ (Airframe&Power plant) หรือ สาขาช่างซ๋อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Maintenance) หรือ สาขาวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument)

นักบริหารงานทั่วไป 1

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี หรืออักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. หากมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการ หรือหรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการ หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการหรือเคยทำการสอนทางนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้วิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบินและได้เกียรตินิยมจากสถาบันการบินพลเรือน
 4. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ครูการบิน (เครื่องบิน)

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 2. มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License)
 3. มีคุณวุฒิครูการบิน (Flight Instructor Rating) หรือปฏิบัติหน้าที่ครูการบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ
 4. มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง
 5. มีวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) หรือบัตรแสดงความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการ (Instrument Flying Card)
 6. สมรรถนะทางร่างกายที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามข้อกำหนดในใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถฝึกสอนการบินเป็นภาษาอังกฤษได้

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบินไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีใบอนุญาตนักบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือเทียบเท่าที่ยังมีผลบังคับ (Valid) และมีประสบการณ์การสอนทางด้านการบินไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังนี้ Cummunication Operation, Air Traffic Service, Flight Operation Officer, Aircraft Maintenance, Aircraft Instrument, Communication Maintenance, Meteorology, Air Navigation จากสถาบันที่มีการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ
 4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ของสถาบันการบินพลเรือนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกสอนและทดสอบการสอน โดยคณะกรรมการที่แต่างตั้งโดยศูนย์ฝึกการบิน
 5. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments