สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  เตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) รวม 600 อัตรา บุคคลภายนอก 100 อัตรา ภายใน 500 อัตรา) 2559


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32730/ หรือ
เรื่อง: เตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) รวม 600 อัตรา บุคคลภายนอก 100 อัตรา ภายใน 500 อัตรา)


วุฒิ ปริญญาตรี เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รวม 600 อัตรา สอบตำรวจ 2559

“บุคคลภายใน” และ “บุคคลภายนอก”

การรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการและเทคนิค วุฒิ ม.6/ปวช. 985 อัตรา ที่ยังเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตใน รายละเอียดคลิกที่นี่  ที่ในขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดการรับสมัครสอบ ก็แอบเห็นส่วนท้ายเกี่ยวกับ.. การสอบครั้งต่อไป ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพราะจะเป็นการรับสมัคครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตรี ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพราะเป็นชั้นสัญญาบัตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยจะรับสมัครสอบ บุคคลภายนอก(ไม่เป็นข้าราชการตำรวจ) จำนวน 100 อัตรา และ บุคคลภายใน (เป็นข้าราชการตำรวจ) 500 อัตรา  รวม 600 อัตรา

ตามเงื่อนไขปกติกรณีเป็นข้าราชการตำรวจหรือบุคคลภายในต้องเป็นข้าราชการตำรวจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งไม่บ่อยนักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังกัดหน่วยใด จะเปิดรับสมัครสอบเมื่อไร หรือคุณสมบัติ คุณวุฒิของผู้สมัครสอบตำรวจ 600 อัตรารอบต่อไป ตลอดจนวัน เวลา รับสมัครสอบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณภาพจาก กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา

แหล่งที่มา: http://rcm.edupol.org/NewWeb/

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments