สอบท้องถิ่น รับสมัครสอบหลังเลือกตั้ง,เตรียมจัดสอบเลื่อนอีก2-3เดือน

สอบท้องถิ่น รับสมัครสอบหลังเลือกตั้ง,เตรียมจัดสอบเลื่อนอีก2-3เดือน

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/2441/ หรือ
เรื่อง: รับสมัครสอบหลังเลือกตั้ง,เตรียมจัดสอบเลื่อนอีก2-3เดือน


สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบหลังเลือกตั้ง 62 สอบเลื่อนอีก 2-3 เดือน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 จากข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่หลายท่านกำลังรอคอย รวมทั้งกำหนดการจัดสอบเลื่อนตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 34 เรื่อง เช่น พระราชบัญญัติ หรือระเบียบกฎหมายต่างๆ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไปยังสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบหรือสรรหาเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนระดับที่สูงขึ้น หรือใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ก็จะมีการดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารของ อปท. เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ทีสำคัญ และจำเป็นแก่การปฏิบัติงานของ อปท. นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการพัฒนาเนื้อหารายละเอียดในเรื่องต่างๆ และรูปแบบของการเผยแพร่ให้เป็นระบบ E-Learning ที่เป็นการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสำหรับผู้ที่จะสอบเลื่อนตำแหน่ง ที่ทางกรมฯ จะดำเนินการจัดสอบในช่วง 2-3 เดือนนี้ก็สามารถศึกษาจากเนื้อหาสาระที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ทุกท่านจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อตำรา หรือ ไปกวดวิชาเหมือนที่ผ่านมา ที่นอกจากเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการเดินทางไปกวดวิชาไกลๆ แล้วยังยากที่จะประสบความสำเร็จในการสอบผ่านอีกด้วย อธิบดี สถ.กล่าว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments