กระทรวงการคลัง บัดนี้ –  เตรียมอัดฉีดเม็ดเงิน 4 หมื่นล้าน ฟื้นกองทุนหมู่บ้าน


ฝากประชาสัมพันธ์

หยุดยาวกระทรวงการคลัง

“กระทรวงการคลัง”

ลิงค์: https://iqepi.com/31128/ หรือ
เรื่อง: เตรียมอัดฉีดเม็ดเงิน 4 หมื่นล้าน ฟื้นกองทุนหมู่บ้าน
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงการคลังเตรียมอัดฉีดเม็ดเงิน 40,000 ล้านบาท ฟื้นกองทุนหมู่บ้าน 78,255 หมู่บ้านทั่วประเทศ ระยะเวลาสนับสนุน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดหนี้นอกระบบ

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นชอบมาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้กับ 78,255 หมู่บ้านทั่วประเทศ ระยะเวลาสนับสนุน 2 ปี เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเป็นเงินทุนต่อยอดสำหรับสมาชิกกู้ยืมเพื่อการลงทุน การสร้างรายได้ การใช้จ่ายยามฉุกเฉิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับวงเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับศักยภาพ โดยกองทุนหมู่บ้านจะได้รับการประเมินในระดับเอจะได้กองทุนละ 1,000,000 บาท ส่วนระดับบีจะได้กองทุนละ 500,000 บาท ซึ่งมี 59,874 แห่ง ส่วนอีก 19,825 แห่ง ซึ่งอยู่ในระดับซี และระดับดี จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดสรรเพิ่มทุนต่อไป นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านมีความมั่นคงมากขึ้นเช่น จะยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านมีสมาชิก 13 ล้านราย มีเงินหมุนเวียนกว่า 200,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอมาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments