สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31055/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วิฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สนใจงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการแหล่งน้ำ และลุ่มน้ำ
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หากมีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และความประพฤติเรียบร้อย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระยะเวลาจ้าง : นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2558

เงินเดือน : 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558

การยื่นใบสมัคร :

หากสนใจยื่นใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายได้ที่ กลุ่มงานระบบนิเวศแหล่งน้ำ/กองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ตึกหลัง
ติดต่อ : คุณกัญติยา โทรศัพท์ 02-265-6500 ต่อ 6735 หรือส่งประวัติมาที่ e-mail : water.nrem@hotmail.com

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 58 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments