กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15314/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง,พนักงานบริการทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการตำงประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักบริหารการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ (ที่ /๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการลัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต,างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เช้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสบุนด้านการคลัง จำนวน ๒ ราย และพนักงาน บริการทั่วไป จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริการทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10690- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง

–    คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไปและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
–    กรณีมีความรู้และประสบการณ์การทำงานในระบบราชการและการเบิกจ่าย จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
–    มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel, PowerPoint, Word) เป็นอย่างดี
–    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากจำเป็น


พนักงานบริการทั่วไป

–    ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
–    มีประสบการณ์การทำงานด้านรับ – ส่งเอกสารของทางราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี
–    กรณีมีความรู้และประสบการณ์การทำงานในระบบราชการ และงานบริการทั่วไป จะเป็นประโยชน์โนการพิจารณา
–    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากจำเป็น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ หากมีความจำเป็น สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๔ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ ในวันและเวลาราชการหรือส่งไปรษณีย์ที่ สำนักบริหาร การคลัง

กระทรวงการตำงประเทศ กระทรวงการตำงประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments