กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.พ. 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.พ. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/2089/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการกงสุล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้ราที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีความปะรสงค์จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย และความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

วุฒิการศึกษา ม.ปลาย

จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งว่างครั้งแรก)

อัตราเงินเดือน 10,690-15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ได้รับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 2. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หรือควาพมิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ส่งใบสมัคร-หลักฐานทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” (โดยเอกสารที่จัดส่งมาด้วยต้องมีลงทะเบียนรับจากที่ทำการไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments