ก.พ.ก.ค.ศ. บัดนี้ –  ปลดล็อค! ป.ตรี อาชีวะ เฮ – รับรองสอบราชการได้เเล้ว


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.ก.ค.ศ.

“ก.พ.-ก.ค.ศ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30968/ หรือ
เรื่อง: ปลดล็อค! ปริญญาตรี อาชีวะ เฮ – รับรองสอบราชการได้เเล้ว
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เริ่มเปิดสอนในปี 2556 ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตร ขณะนี้ ก.พ.และ ก.ค.ศ.มีมติรับรองคุณวุฒิแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอศ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ได้ตามสาขาที่ ก.ค.ศ.กำหนด

“หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติกรของ สอศ. เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อปี 2556 ใน 43 หลักสูตร เมื่อ ก.พ. และ ก.ค.ศ.ให้การรับรองแล้ว บัณฑิตรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาแล้วใน มี.ค.2558 นอกจากจะสามารถประกอบอาชีพได้ตามสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนมาแล้ว ยังสมัครเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นข้าราชการครูได้ด้วย ส่วนในปี 2557 มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการรวมทั้งหมด 80 หลักสูตร อยู่ระหว่างทำเรื่องขอรับรองคุณวุฒิอยู่เช่นเดียวกัน” นายชัยพฤกษ์ กล่าว

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1428368491&grpid=00&catid=00

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments