ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 8 -20 เม.ย. 2558  นักบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30909/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 20 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Word
2) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Excel
3) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Power Point
4) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Internet
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรู้ในสาขาวิชา หรือความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน
2) ประสบการณ์ ความพร้อมในด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งซึ่งอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมาก่อน
3) ทักษะ เช่น การสั่งสมความรู้และความสามารถจนเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตำแหน่ง
4)คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
– มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
– สามารถทำงานนอกเวลาได้

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments