สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15320/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง :  อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โททุกสาขา
๒. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ถึง ดีมาก หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญ วางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล
๔. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบด้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมและสรุปประเด็นในการประชุมได้
๖. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๗. มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
๘. ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
๙. รักการเรียนรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๐. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครงานทางออนไลนํโดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานทีใซัประกอบการสมัครงาน ได้ทางอีเมล somluck.s@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments