ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 8 -20 เม.ย. 2558  นักบัญชี,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

“ก.พ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/30910/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชี,เจ้าหน้าที่การศึกษา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 20 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง : นักบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Word
2) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Excel
3) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Power Point
4) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Internet
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรู้ในสาขาวิชา หรือความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน
2) ประสบการณ์ ความพร้อมในด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งซึ่งอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมาก่อน
3) ทักษะ เช่น การสั่งสมความรู้และความสามารถจนเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตำแหน่ง
4)คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
– มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
– สามารถทำงานนอกเวลาได้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Word
2) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Excel
3) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Power Point
4) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Internet
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรู้ในสาขาวิชา หรือความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน
2) ประสบการณ์ ความพร้อมในด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งซึ่งอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมาก่อน
3) ทักษะ เช่น การสั่งสมความรู้และความสามารถจนเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตำแหน่ง
4)คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
– มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
– มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
– สามารถทำงานนอกเวลาได้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Word
2) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Excel
3) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Power Point
4) ความรู้ความสามารถในการใช้ MS – Internet
2. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
1) ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากความรู้ในสาขาวิชา หรือความรู้อื่น ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการปฏิบัติงาน
2) ประสบการณ์ ความพร้อมในด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งซึ่งอาจเกิดจากการเคยปฏิบัติหรือเคยได้รับการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานนั้นมาก่อน
3) ทักษะ เช่น การสั่งสมความรู้และความสามารถจนเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานตามความต้องการของตำแหน่ง
4)คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel, Ms-Power Point และ Internet
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
– มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
– สามารถทำงานนอกเวลาได้

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ. 2557 สอบ ก.พ. 57 ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments