Categories
รายงานพิเศษ

สอบภาค ก. บัดนี้ –  ประเด็นระยะห่างการสอบภาค ก. ก.พ. ไม่น้อยกว่า 150 วัน

“สอบภาค ก. บัดนี้ –  ประเด็นระยะห่างการสอบภาค ก. ก.พ. ไม่น้อยกว่า 150 วัน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15754 หรือ
เรื่อง: ประเด็นระยะห่างการสอบภาค ก. ก.พ. ไม่น้อยกว่า 150 วัน
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบภาค ก. ก.พ. – เกี่ยวกับการสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ข. แล้วแต่ยังสอบไม่สอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบ โดยสำนักงาน ก.พ. ไม่ผ่าน ให้สมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษสำหรับส่วนราชการ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ ผู้ที่จะได้รับบรรจุจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.

แต่ก็มีประเด็นที่หลายท่านมีความกังวลเกี่ยวกับระยะห่างของวันที่สอบภาค ก. ครั้งก่อนต้องทิ้งช่วงห่างไม่น้อยกว่า 150 วัน จึงจะสามารถสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ครั้งต่อไปได้ เนื่องจาก หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ได้ระบุไว้ว่า..

“ในกรณีที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน ผู้สอบจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด”

แล้วการรับสมัครสอบของกรมพินิจฯ ที่รับสมัครภาค ข. ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-16 ต.ค. 57 (รายละเอียดคลิกที่นี่) แล้วจะสามารถสมัครภาค ก. กรณีพิเศษฯ ครั้งแรกวันที่ 10-28 พ.ย.57 (รายละเอียดคลิกที่นี่) ได้หรือไม่??

ดูระยะเวลาการสอบครั้งล่าสุดของ การสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2557 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสอบภาค ก. ก.พ. ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 นับถึง 150 วัน คือวันที่พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 1 จะปิดรับสมัครสมัครสอบวันที่ 28 พ.ย.57 ถ้าสมัครแบบให้สบายใจ มั่นใจเกินร้อย ก็สมัครสอบวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 รับประกันตามเกณฑ์ 150 วันแน่นอน

แต่ถ้าสมัครสอบครั้งที่ 1 แล้วยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ไม่มีสิทธิ์สอบแน่นอนเพราะระยะห่างไม่ถึง 150 วัน ก็ต้องไปลุ้นว่า ก.พ.จะจัดสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2558 สนามใหญ่ ก็ต้องเปิดรับสมัครและปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คือเปิดรับสมัครก่อน 21 พ.ค. 58 และปิดหลังจาก 21 พ.ค. 58

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

แต่ท่านใดหวังว่าการสมัครสอบครั้งที่ 1 ไม่พร้อมแล้วจะไปสมัครสอบครั้งที่ 2 ขอให้พิจารณาใหม่ เพราะการจัดสอบกรณีพิเศษฯ ให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่จัดสอบเฉพาะภาค ข. นำส่งรายชื่อให้ ก.พ.จัดสอบภาค ก. ให้ สิ่งที่ต้องระวังให้หนักๆ คือ คุณวุฒิที่ใช้สมัครภาค ข. ถ้าคุณวุฒิไม่ตรงก็สมัครสอบภาค ข. ไม่ได้ ต่อให้สอบผ่านไปจนถึงภาค ก. ได้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย เพราะคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัครสอบภาค ข.

ดังนั้นไม่ว่า ก.พ. จะจัดสอบภาค ก. ก.พ. กรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 2 เพื่อหน่วยงานใดก็ตาม ถ้าหน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบกำหนดตำแหน่งที่มีคุณวุฒิเฉพาะไม่ตรงกับที่ท่านมี ท่านก็ไม่สามารถจะสมัครสอบได้

กรณีของกรมพินิจฯ ที่กำลังรับสมัครสอบในขณะนี้ก็เช่นกัน ท่านต้องสมัครให้ตรงกับคุณวุฒิของท่าน

ส่วนประเด็นที่ว่าหากสอบภาค ข. ผ่าน ไปสมัครสอบภาค ก. และผลออกมาก็คือผ่านแล้วจะได้ใบรับรองการผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ออกโดย ก.พ. หรือที่นิยมเรียกว่า ใบภาค ก. ก.พ. หรือไม่??

ต้องย้อนไปดูหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า..

“ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดำเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามข้อ 2.4 และ 2.5 (ข้อ 2.4 คือหลักสูตรการสอบปกติของการสอบภาค ก. ก.พ. และข้อ 2.5 คือให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบตาม 2.4 และตรวจคำตอบ ตามเงื่อนไขและหลักสูตรการสอบของการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. สนามใหญ่ประจำปีนั่นเอง) ..

..ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และให้สำนักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้แก่ผู้สอบผ่าน”

กรณีเช่นนี้จะมีข้อยกเว้นคือ ส่วนราชการนั้นๆ จัดสอบภาค ก. เอง ไม่ผ่านสำนักงาน ก.พ. กลุ่มนี้จะสอบภาค ก. พร้อมกับภาค ข. หรืออาจจะไม่พร้อมกันขึ้นกับส่วนราชการนั้นจะกำหนด แต่ที่สำคัญก็คือ..ทุกคนต้องสอบภาค ก.ใหม่หมดและจะไม่ได้รับใบรับรองการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. ที่ออกโดย สำนักงาน ก.พ. เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้เป็นผู้จัดสอบ และหน่วยงานนั้นๆ อาจจะไม่ได้ใช้หลักสูตรการสอบเดียวกับที่ ก.พ. กำหนด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

Comments

comments