Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บัดนี้ –  กำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แบ่งเป็น 5 ประเภท

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บัดนี้ –  กำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แบ่งเป็น 5 ประเภท”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15758 หรือ
เรื่อง: กำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แบ่งเป็น 5 ประเภท
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 3/2557 ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตำรวจ ประเภทไม่มียศ พ.ศ. … ตามที่สำนักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ตำแหน่งบริหาร
2. อำนวยการ
3. วิชาการ
4. การสอนและหรือการวิจัย
5. ตำแหน่งทั่วไป
มีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การบรรจุ การแต่งตั้ง การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การอำนวยการทางวินัย การโยกย้ายระหว่างข้าราชการตำรวจประเภทมียศและประเภทไม่มียศ รวมทั้งการถอดยศ

Comments

comments