Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 22 ก.ย. -15 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 22 ก.ย. -15 ต.ค. 2557  เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15730 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 15 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงการต่างประเทศ – ประกาศกรมอาเซียน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี 2558 ณ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน (จ้างเหมาบริการ)

– วุฒิปริญญาตรี-โท จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์
– สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก
– มีความสนใจประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
– มีความสามารถในการประสานงาน มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดี
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี และพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษได้คล่อง
– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ติดตามพัฒนาการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน
– สนับสนุนและประสานงานการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน ทั้งในด้านการยกระดับบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือในเสาการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน การจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และการจัดทำเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานผลการประชุม สนับสนุนการจัดการประชุมของกรมอาเซียน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ กทม. กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 2557 สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 57 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง  mail  email  

*ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียด คลิกที่นี่!!

Comments

comments