Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -29 ก.ค. 2559 |นักเทคนิคการแพทย์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมอนามัย

“กรมอนามัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/35456/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 29 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัยสระบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กรมอนามัย งานราชการ สระบุรี กรมอนามัย รับสมัคร สอบ กรมอนามัย2559 สอบ กรมอนามัย 59 ehenbook.com กรมอนามัย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอนามัย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -27 ก.ค. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/35320/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 27 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2559 |ครู กศน.ตำบล

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศน.

“กศน.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34905/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน.สระบุรี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน กศน. งานราชการ สระบุรี กศน. รับสมัคร สอบ กศน.2559 สอบ กศน. 59 ehenbook.com กศน. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเกษตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/34882/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหมสระบุรี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) เกษตรป่าไม้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม และศูนย์รักษ์พันธ์ุไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป / ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ – ทักษการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : – สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
3. ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ สระบุรี กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม2559 สอบ กรมหม่อนไหม 59 ehenbook.com กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/34707/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์สระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -1 ก.ค. 2559 |ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ลิงค์: https://iqepi.com/34706/ หรือ
ตำแหน่ง: ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ สระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2559 สอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 59 ehenbook.com สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเกษตร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเกษตร"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12368/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 2. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โทร. 0362007367

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ม.ค. 2557
สอบวันที่: 15 ม.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 17 ม.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักโภชนาการ,นักวิชาการศึกษา,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (9 – 16 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"โรงพยาบาลสระบุรี" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักโภชนาการ,นักวิชาการศึกษา,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 16 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงพยาบาลสระบุรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ โรงพยาบาลสระบุรี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร (13 พ.ย. – 19 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ย. – 19 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่า เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
2. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
5. ศึกษาวิเคราะห์และเก็บข้อมูล เข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
6. ประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สอบก่อนผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน โครงการจัดตั้งธนาคารเชี้อพันธุกรรมไหม และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
5. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ
ประเมินความรู้ ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง – ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน) – ความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สอบก่อนผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 21,25 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 27 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •