Categories
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายงานพิเศษ

สทบ. ประกาศผลสอบข้อเขียน

สทบ.

"สทบ. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5929/ หรือ
เรื่อง: ประกาศผลสอบข้อเขียน


สทบ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นั้น

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานระดับปฏิบัติการ (การสอบข้อเขียน) ตามเกณฑ์การตัดสิน ที่กำหนดในประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ 1)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น 24 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ 2)

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ (ผู้มีสิธิ์สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ตามตำแหน่ง ดังีนี้

  1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
  2. พนักงานบริหารจัดการความรู้
  3. พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ
  4. นิติกร

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 

 

 

Comments

comments