Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานจังหวัดนครนายก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานจังหวัดนครนายก

ลิงค์: https://iqepi.com/43890/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 30 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -25 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์: https://iqepi.com/43770/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 25 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -23 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ลิงค์: https://iqepi.com/43378/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กาฬสินธุ์ ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 23 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -19 มี.ค. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ลิงค์: https://iqepi.com/43270/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มี.ค. – 19 มี.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://iqepi.com/41162/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางผังเมือง,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานบุคลากร,พนักงานเครื่องยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. – 22 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 พ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สนจ.อุบลราชธานี

สนจ.อุบลราชธานี

ลิงค์: https://iqepi.com/38813/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/37079/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,786-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงมหาดไทยมุกดาหาร

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
อัตราเงินเดือน : 18786 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป -พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดมุกดาหาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง -พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภาคปฏิบัติ -ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Ms.Word, Excel Power Point และ internet) ทดสอบตัวอย่างงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง -พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบอัตนัย/สอบปฏิบัติฯ/สอบสัมภาษณ์) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา ดังนี้ (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (2) หากคะแนนในการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (3) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (4) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (5) หากคะแนนจากการประเมินภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย งานราชการ มุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย รับสมัคร สอบ กระทรวงมหาดไทย2560 สอบ กระทรวงมหาดไทย 60 ehenbook.com กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -24 ก.พ. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สนจ.สุพรรณบุรี

สนจ.สุพรรณบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/37057/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ม.ค. – 24 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน สนจ.สุพรรณบุรี งานราชการ สุพรรณบุรี สนจ.สุพรรณบุรี รับสมัคร สอบ สนจ.สุพรรณบุรี2560 สอบ สนจ.สุพรรณบุรี 60 ehenbook.com สนจ.สุพรรณบุรี เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุพรรณบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สนจ.สุพรรณบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.อ่างทอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ม.ค. -25 ม.ค. 2560 |

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สนจ.อ่างทอง

สนจ.อ่างทอง

ลิงค์: https://iqepi.com/37051/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ม.ค. – 25 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.อ่างทองอ่างทอง

สนจ.อ่างทอง เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน สนจ.อ่างทอง งานราชการ อ่างทอง สนจ.อ่างทอง รับสมัคร สอบ สนจ.อ่างทอง2560 สอบ สนจ.อ่างทอง 60 ehenbook.com สนจ.อ่างทอง เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.อ่างทอง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สนจ.อ่างทอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •