Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.ย. -15 ก.ย. 2565 รวม 25 อัตรา,

กระทรวงมหาดไทย ลิงค์: https://ehenx.com/17487/ หรือ ตำแ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -10 พ.ค. 2565

“สนจ.เชียงใหม่ “ ลิงค์: https://ehenx.com/1 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -19 ม.ค. 2565 รวม 27 อัตรา,

“กรมโยธาธิการและผังเมือง “ ลิงค์: https://e […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.พังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2564

“สนจ.พังงา “ ลิงค์: https://ehenx.com/15891 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

“สนจ.นนทบุรี “ ลิงค์: https://ehenx.com/155 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ส.ค. -27 ส.ค. 2564

“สนจ.สตูล “ ลิงค์: https://ehenx.com/15202/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

“สนจ.สุโขทัย “ ลิงค์: https://ehenx.com/151 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

“สนจ.หนองคาย “ ลิงค์: https://ehenx.com/151 […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564

“สนจ.สมุทรสงคราม “ ลิงค์: https://ehenx.com […]