Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2565 รวม 110 อัตรา,

กทม. ลิงค์: https://ehenx.com/17952/ หรือ ตำแหน่ง: ครูร […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ย. -15 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลิงค์: https://ehenx.co […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ “ ลิงค์: http […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -6 มี.ค. 2565 รวม 35 อัตรา,

“กทม. “ ลิงค์: https://ehenx.com/16370/ หรื […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -23 พ.ย. 2564 รวม 483 อัตรา,

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ ลิงค์: h […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ก.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

“สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ “ ลิงค์: https:// […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ “ ลิงค์: […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “ ลิงค์: https:/ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก “ ลิงค์: https: […]