Categories
งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15379/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ครู,แม่บ้าน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชอัฏสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการลัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
(สายสนับสนุน)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชอัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่ จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมากJเงินรายได้ จำนวน ๘ อัตรา มหาวิทยาลัย ราชอัฏสุรินทร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการลัดเลือกมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ครู

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


แม่บ้าน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จาก สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองจาก ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ


ครู

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(เขมร), เขมรศึกษา
2. มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


แม่บ้าน

1. สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
2. มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิต อาสา
3. สามารถทํางานนอกเวลาราชการและอุทิศตน เพื่อการปฏิบัติงานได้
4. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่


คนสวน

1. สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
2. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่
3. สามารถทํางานนอกเวลาราชการและอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงานได้
4. มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้และอุปกรณ์การใช้งาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองในระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์32000 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 21 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments