สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ลิงค์: https://ehenx.com/15380/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่งานทะเบียน,เจ้าหน้าที่งานการเงิน,เจ้าหน้าที่งานบัญชี,เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด,เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร/งานทวิภาคี,เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล,เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ,เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว,เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานครูที่ปรึกษา/งานสถานศึกษาคุณธรรม,เจ้าหน้าที่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,670-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคบางแสน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบางแสน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานการเงิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร/งานทวิภาคี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ/งานแนะแนว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ/งานครูที่ปรึกษา/งานสถานศึกษาคุณธรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9670- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2 สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะการ ทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments