Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -23 พ.ย. 2564 รวม 483 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/15697/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 483
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ชองคำสั่งหัวหนัาคณะรักษาความสงบแห่งชาดิ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 25 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบกับมดิ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมือวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมือวันที 23 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 13/2564 เมือวันที่ 3 พฤศจกายน 2564 สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 483 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050-17690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา/ทาง

 • คณิตศาสตร์ จำนวน 18 อัตรา
 • พลศึกษา จำนวน 6  อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
 • เคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • กฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างยนต์ จำนวน 47 อัตรา
 • ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต  จำนวน 28 อัตรา
 • ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 11 อัตรา
 • ช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างต่อเรือ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 48 อัตรา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 12 อัตรา
 • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม จำนวน 1 อัตรา
 • เมคคาทรอนิกส์ จำนวน 10 อัตรา
 • ปิโตรเคมี จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 20 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • อุตสาหกรรมยาง จำนวน 1 อัตรา
 • สถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
 • เทคนิคแว่นตาและเลนส์สี จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา
 • แมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคปิโตรเลียม จำนวน 1 อัตรา
 • เทคนิคพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • การบัญชี  จำนวน 28 อัตรา
 • การเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 • การเงินและการธนาคาร จำนวน 1 อัตรา
 • การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 • การตลาด จำนวน 8 อัตรา
 • ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ธุรกิจสถานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • การประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • การจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 18 อัตรา
 • ภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 อัตรา
 • พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 8 อัตรา
 • ปฐพืวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 • อารักชาพืช จำนวน 1 อัตรา
 • เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างกลเกษตร จำนวน 10 อัตรา
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา
 • สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 15 อัตรา
 • เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า จำนวน 3 อัตรา
 • แปรรูปสัตว์นี้า จำนวน 1 อัตรา
 • เครื่องประดับอัญมณี  จำนวน 1 อัตรา
 • ศึลปการดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 • วิจิตรศึลป๋  จำนวน 1 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 5 อัตรา
 • เทคโนโลยีสึลปกรรม/การออกแบบ  จำนวน 2 อัตรา
 • การส่ายภาพ/มัลดิมีเดย จำนวน 1 อัตรา
 • อาหารและโภชนาการ จำนวน 25 อัตรา
 • อุตสาหกรรมอาหาร  จำนวน 3 อัตรา
 • คหกรรมศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 อัตรา
 • เสริมสวย จำนวน 7 อัตรา
 • การท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 • การโรงแรม จำนวน 9 อัตรา
 • เทคโนโลยีสิงทอ/ เทคโนโลยีการทอผาไหม และทอผ้าพื้นเมีอง จำนวน 1 อัตรา
 • ยานยนต์สมัยใหม่  จำนวน 1 อัตรา
 • อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 1 อัตรา
 • การท่องเที่ยวรายได้ดีและ:การท่องเหี่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน 1 อัตรา
 • อุคตาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 • หุ่นยนตํ  จำนวน 1 อัตรา
 • การบินและโลจิสติกส์  จำนวน 1 อัตรา
 • เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอกที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
  เว้นแต่ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนหรือมีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
  อนึ่ง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจําเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)
 3. กรณีผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอม ให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย ตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรอง ตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกําหนด

ตัวอย่างคุณๅฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาชาวิชา 

ภาษาไทย    

ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/วรรณคดีไทย/ภาษาศาสตร์/ภาษาไทยธุรกิจ/ภาษาไทยศึกษา/ วิธีสอนภาษาไทย/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ/การศึกษา(ภาษาไทย)/ภาษาศาสตร์ภาษาไทย/ ภาษาและวัฒนธรรมไทย/ภาษาไทยและภาษาตะวันออก/ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ/ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา/การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ


ภาษาอังกฤษ    

ภาษาอังกฤษ/กาวสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)/ วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอนภาษาอังกฤษ/ วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว/ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต/ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


สังคม    

สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/ พุทธศาสนา/ประวิตศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมศาสตร์/ มัธยมศึกษา(มบุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)/ปรัชญา/ศาสนา/จรืยศึกษา/โบราณคดี/นิติศาสตร์/ พุทธศาสตร์/สังคมวิทยา/การปกครอง/มาบุษยวิทยา/ไทยคดีศึกษา/เศรษฐศาสตร์/ การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/ภูมิศาสตร์แผนที่/ปรัชญาและศาสนา/ การสอนภูมิศาสตร์/ศาสนาเปรยบเทึยบ/รัฐประศาสนศาสตร์/พัฒนามบุษย์และสังคม/ ประวิดศาสตร์ตะวันดก/การสอนประวิติศาสตร์/ลังคมสงเคราะห์ศาสตร์/ภูมิศาสตร์-มัธยมศึกษา/ สังคมศาสตร์การพัฒนา/ประวิติศาสตร์ตะวันออก/การสอนพระพุทธศาสนา/ การเมืองและการปกครอง/สังคมวิทยาและมบุษยวิทยา/ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม/ มบุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา/  การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม


คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/การศึกษาคณิตศาสตร์/ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/ สถิติคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์-ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมิ/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์/ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์


พลศึกษา

พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกิหา/การผึเกและการจัดการกีหา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/ วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีหาและการออกกำลังกาย/ พลานามัย/สันทนาการ/นันทนาการ/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา/ วิทยาศาสตร์การกีหาและการเป็นผู้นิกกิหา/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา


วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/ จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมิ/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ วิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ทั่วไป


เคมี   

วิทยาศาสตร์ (เคมิ)/การสอนเคมี/เคมีประยุกต์/เคมิชีวภาพ/เคมีสิ่งแวดล้อม/ เคมี/เคมีทั่วไป/เคมีวิเคราะห์/การสอนเคมีระตับมัธยมศึกษา/เคมีศึกษา/เคมีเทคนิค/เคมี – ชีววิทยา/ คณิตศาสตร์ – เคมี/ชีวเคมี/อนทรีย์เคมิ/วิศวกรรมเคมี/เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมี – ฟิสิกส์


ชีววิทยา    

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์/ชีวเคมี/ ชีววิทยา/การสอนชีววิทยา/การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ชีววิทยา/ ชีววิทยาทั่วไป/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ/ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ/เทคโนโลยชีวภาพ


ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) /การสอนฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์/ฟิสิกส์/การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา/การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์/ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์/ฟิสิกส์ประยุกต์ไนอุตสาหกรรม


กฎหมาย

นิติศาสตร์


ช่างยนต์

เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครืองกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/ อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุดสาทการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล


ช่างกลโรงงานและเทคนคการผลิต

เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศึลป็(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/ วิศวกรรมการผลต/อุตสาหการเครื่องมึอกล/วิศวกรรมอุดสาหการ(การจัดการผลิต)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศึลบั(ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศึลจ(การผลิต)/อุตสาหกรรมศึลบั(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ์/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)


ช่างเซึ่อมโลหะ

เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุดสาทการ(โลหะ)/ วิศวกรรมอุดสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ อุตสาหกรรมศึลน้(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม


ช่างพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์


ช่างต่อเรือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกรรมเรือ/วิศกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/วิศวกรรมเครื่องกล(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/ วิศวกรรมการผลิต(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศกรรมอุตสาหการ(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/ เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ


ช่างใฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยี!ฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศึลจบัฟฟ้า)4 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยี!ฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเลึกทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและแมคคาทรอนิกส์


ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี โทรคมนาคม

อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศลปี(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/ อุตสาหกรรมศลปั(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ เทคโนโลยีโทรคมนาคม


ช่างเครื่องมือวัด และควบคุม

วัดและควบคุม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด


เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


ปิโตรเคมี

ปิโตรเคมี/วิศวกรรมปิโตรเคมี/วิศวกรรมเคมี/เคมีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีปีโตรเคมี
ช่างก่อสรัางและโยธา    ก่อสรัาง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมคิลปั(ก่อสรัาง)/อุตสาหกรรมศึลปั(โยธา)/ เทคโนโลยีก่อสรัาง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสรัาง/ เทคโนโลยีการก่อสรัาง


ช่างสำรวจ

สำรวจ/วิศวกรรมสำรวจ/กูมีสารสนเทศศาสตร์


อุดสาหกรรมยาง

เทคโนโลยียาง/เทคโนโลยียางและหอสิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอสิเมอร์/ปิโตวิเคมีและวัสดุพอสิเมอร์/ การจัดการอุตสาหกรรมยาง/วิศวกรรมพลาสติก


สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม/กูมิสถาปัดย/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน


เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมหิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมหาเตอร์อุตสาหกวิรม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร/ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลตมีเดย/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลฝืงตัว/ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี/ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์


เทคนิคแว่นดาและเลนส์    

ท้ศนมาตรศาสตร์


ช่างอากาศยาน  

ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอัตโนมีต/วิศวกรรมเครื่องกสอากาศยาน


เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์    

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


เทคนิคกายอุปกรณ์    

นักกายอุปกรณ์/กายอุปกรณ์ 


เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ธรณิวิทยา/วิศวกรรมปิโตรเลียม


เทคนิคพลังงาน

การขัดการพลังงาน/ฟิสิกส์(พลังงาน)/พลังงานทดแทน/เทคโนโลยีพลังงาน/ เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมพลังงานทดแทน


ตัวกังและลีรถยนต์

วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ เทคนิคการผลีต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลต/อุตสาหกรรมเครื่องมิอกล/ วิศวกรรมอุตสาทการ(โลหะ)/เทคนิคโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ


การบัญชี

การขัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบรีหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/ บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)


การเลขานุการ

การขัดการทั่วไป(การเลชาบุการ)/การบรีหารธุรกิจ(การเลชาบุการ)/เลขาบุการ/ ธุรกิจศึกษา(การเลชานการ)


การเงินและการธนาคาร    

การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร


การขัดการทั่วไปและ การจัดการ ทรัพยากรมบุษย์    

การจัดการทั่วไป/การบรีหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนษย/การบรีหารทรัพยากรมบุษย/ บรีหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบรีหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์/ การจัดการสำนักงาน


การตลาด

การตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา


ธุรกิจการคา ระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ


ธุรกิจสถานพยาบาล    

พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข


การประชาสันพันธ์

สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)/นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)// นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์  


การจัดการโลจิสติกส์    

การจัดการชนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์และใช่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/ วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลต/การจัดการอุตสาหกรรม/ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์


ภาษาจีน    

ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/ การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ


คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมนผลการศึกษา/ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/ คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/ เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัดกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเลึกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ระบบและการจัดการสารสนเทศ/ นวัดกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/    – เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/ สารสนเทศที่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


พืชศาสตร์ และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม    

พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/!มัดอกไมัประดับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกื่ยว)/ ไมัผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)/เกษตร/พืชสวน/ พืชไร่นา/การผลิตพืช/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/พฤกษศาสตร์/ คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/การสอนวิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ วิทยาศาสตร์เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช/ เกษตรและสิงแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์-เกษตร/วิทยาศาสตร์การเกษตร/ ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร / ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร  


ปฐพืวิทยา    

ปฐพิวิทยา    


อารักชาพืช  

โรคพืช/กีฏวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการดัตรูพืช/อารักชาพืช    


เกษตรศาสตร์    

ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไมั/เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา/ วิทยาศาสตร์การ๓ษตร/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/พฤกษศาสตร์/ คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/การสอนวิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ วิทยาศาสตร์เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตร/เทคโนโลยีการผลิตพืช/เกษตรและสิงแวดล้อม/ ศึกษาศาสตร์ – เกษตร/วิทยาศาสตร์การเกษตร/ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร/ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร    


ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์    

บริหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/บริหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/บริหารธุรกิจการเกษตร    


ช่างกลเกษตร    

ช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน    


เทคโนโลยีภูมิทัศน์    

เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน    


สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์    

สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว/เทคโนโลยีการผลิตสัตว/วิทยาศาสตร์สุขภวัพ ลัตวบาล/สัดวแพทย์/เทคโนโลยีลัตวรักษ์   


เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า    

การจัดการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์นา/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ วิทยาศาสตร์การประมง/เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การจัดการทรัพยากรทางทะเล/ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วารืขศาสตร์/เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์ฟ้า/!เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายส่ง/ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางนา)/ ประมง/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นี้า


แปรรูปสัตว์นี้า

ผลิตภัณฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง/การจัดการอุตสาหกรรมประมง/ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)/ เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์นี้า


เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี/เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี/การออกแบบเครื่องประดับ/ อัญมณีและเครื่องประดับ/ช่างทองหลวง/ออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประลับ


ศิลปการดนตรี

ดนตรี/ดนตรีศึกษา/ดนตรี!ทย/เทคโนโลยดนตรี/ดนตรีสมัยนิยม/ดนตรีสากล/ดุรียางคิลป็/ ดนตรืเชีงพาณิชย์/คึตศึลป็/คุรืยศึลป้/คตศึลป็สากล/คุรยางค์สากล/ดนตรีตะวันตก/ ดนตรีสากลศึกษา/ดนตรีคตศึลป้สากล/การสอนดุรืยางค์ศึลป็/การสอนดุรียางค์ศึกษา/ ศึลปกรรม(ดนตรีสากล)/ตุรียางคศาสตร์/นาฎดุริยางคศาสตร์/คิลปกรรมศาสตร์ศึกษา(ดนตรีศึกษา)


วิจิตรศึลป์  

วิจิตรศึลป/จิตรกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฏีศึลป็/ศึลป!ทย/ทัศนศึลป็/ออกแบบประยุกต์ศึลป็/ ศึลปะ/หัตถศึลป็/ศึลปะไทย/ศึลปศึกษา/ศึลปกรรม/มัณฑนศึลป/จิตรกรรมโทย/การสอบศึลปะ/ จิตรกรรมสากล/ศึลปกรรมศึกษา/ประยุกต์ศึลปศึกษVประติมากรรมสากล/ ศึลปะและการออกแบบ/เทคโนโลยีเซรานิกส์/หัตถกรรม/ศึลปหัตถกรรม/ หัตถกรรมศึกษา/หัตถกรรมเครื่องหนัง


คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและกJrลี้อส^รกัารศึกษา/ ดิจิตอลกราฟิก/ติจิทัลอาร์ต(ออกแบบติจิทัลอาร์ต)/นฤนิคศึลป/ดิจิตอลม,ดีย/     วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลดินิเดีย


เทคโนโลยีสึลปกรรม /การออกแบบ    

การออกแบบผลดภัณฑ์/มัณฑนศึลบํ/การออกแบบพาณิชย์คิลป็/การออกแบบตกแต่งภายใน/ ออกแบบนิเทศศึลป/เครื่องเรือน/นวัตกรรมการออกแบบ/การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ สื่อมัลดิมีเดิย/ออกแบบสิงพิมพ์/กวิาสกด[ชน์/ศึลปกรรมภาพพิมพ์/ดิจิตอลมีเดีย
การส่ายภาพ/มัลดิมีเดย    เทศโนโลยีการส่ายภาพและภาพยนตร์/เทคโนโลยึสื่อดิจิตอล/เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล/มัลดิมีเดีย/ คอมพิวเตอร์อาร์ต/การส่ายภาพยนตร์และวิดีทัศน์/นิเทศศึลป็(ศึลปะการส่ายภาพ)/ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสิยง/ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล/ เทคโนโลธสารสนเทศและการส่ายภาพ/แอนนิเมชันและมัลดิมีเดีย/ดิจิตอลอาร์ต/ เทคโนโลยีมีเตย/เทคโนโลยการศึกษา


อาหารและโภชนาการ    

อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/ เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมอาหาร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ


คหกรรมศาสตร์    

คทกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม/คหกรวิม/คหกรรมศึลป็/คหกรรมศึกษา/ คหกรวิมธุรกิจ/คหกรวิมทั่วไป


ผ้าและเครื่องแต่งกาย    

ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชันเทคโนโลยีเสึ้อผ้า/ ออกแบบแพชั่นและการจัดการสินคา/ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชันและสิ่งทอ/ สิ่งทอและเครื่องบุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศึลบั-แฟชั่นดีไซน์/ เทคโนโลยีเสึ้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องบุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย/เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น/ออกแบบแฟชั่น์


เสริมสวย    

เทคโนโลยีความงาม/สุชภาพความงามและสปา/วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเ^ะความงาม/ เทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม 


การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT/ การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/ การจัดการการท่องเที่ยว/การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อฟันรางวัลไมช์/ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม


การโรงแรม

การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/อุตสาหกรรมบริการ/ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาต/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร


เทคโนโลยีสิงทอ/ เทคโนโลยีการทอผาไหม และทอผ้าส์นเมีอง

วิศวกรรมสิงทอ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงทอ/วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยเคมีสิ่งทอ


ยานยนต์สมัยใหม่

เครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์/ วิศวกรรมยานยนต์/เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลและหลังงาน


อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรม หํนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนม้ต/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การท่องเที่ยวรายได้ดี และ:การท่องเหี่ยวเชิงสุขภาห

การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ


การเกษตรเหคโนโลธชิวภาพ  

เทคโนโลยีการผลิดพิช/เคมี/ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/อุตสาหกรรูนี้เกษดัร/ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษดร


อุคตาหกรรมแปรรูปอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร/วิศวกรรมอาหาร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/เทศโนโลยอาหารและโภชนาการ


หุ่นยนต์

เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า


การบินและโลจิสติกส์    

ธุรกิจการบิน/การพการธุรกิจการนิน/การจัคการธุรกิจสายการบิน/การรัดการการบิน/การจัดการโตจิตด็กส์


เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   

เคมิ/เคมิชีวภาพ/เดมิชีวภาพและพลังงานทางเลือก/เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและJPรแปร์รปเคมิชีวภาพ


อุตสาหกรรมดิจิตอล    

เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments