Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ก.ย. 2564 รวม 24 อัตรา,

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

ลิงค์: https://ehenx.com/15414/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,พนักงานธุรการ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์ภารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาแระคัดเลอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง พนักงานธุรการ และที่เลี้ยงเติกพิการ

ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ส่านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๖๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๖๙/๖๕๔๖สั่ง ณ วันที่๘กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฎ็น้ติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและ หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๖๕๔๗ จึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครู

1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางปฐมวัย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับรอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช


พนักงานธุรการ

1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช


พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ
2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 – 19 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments