กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 เม.ย. -20 เม.ย. 2565 รวม 13 อัตรา,

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 เม.ย. -20 เม.ย. 2565 รวม 13 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16608/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเขียนโปรแกรม,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 20 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 13 อัตรา 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเขียนโปรแกรม

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเขียนโปรแกรม

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาบัญชี

วิชาที่สอบ

พนักงานเขียนโปรแกรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.1    สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 300 คะแนน
1.1.1    ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 100 คะแนน
– ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ’
1.1.2    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2560 จำนวน 50 คะแนน
1.1.3    ความรู้ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ, เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 50 คะแนน
1.1.4    การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
1.1.4.1    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft office (ภาควิชาการ) จำนวน 60 คะแนน
1.1.4.2    พิมพ์หนังลือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
1.2    สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

2.1    สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 300 คะแนน
2.1.1    ความรู้ในตำแหนงหน้าที่ จำนวน 100 คะแนน ดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลโดยการ ใช้อินเตอร์เนีต
2.1.2    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2560 จำนวน 50 คะแนน
2.1.3    ความรู้ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ, เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีฬาและเทคโนโลยี) จำนวน 50 คะแนน
2.1.4    การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
2.1.4.1    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft office (ภาควิชาการ) จำนวน 60 คะแนน
2.1.4.2    พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
2.2    สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)


พนักงานการเงินและบัญชี

3.1    สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) จำนวน 300 คะแนน
3.1.1    ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ (การบัญชีเบื้องต้น) จำนวน 100 คะแนน
3.1.2    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2560 จำนวน 50 คะแนน
3.1.3    ความรู้ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ, เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, การทหาร, กีพาและเทคโนโลยี) จำนวน 50 คะแนน
3.1.4    การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คะแนน
3.1.4.1    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft office (ภาควิชาการ) จำนวน 60 คะแนน
3.1.4.2    พิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม Microsoft word จำนวน 40 คะแนน
3.2    สอบรอบที่สอง สอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คะแนน (ตามแนวทางการสอบทัศนคติของ ทบ.)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 – 20 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022978509

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองทัพบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments