สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15270/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) โดยปฏึบ้ตงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ (5)๑ กับยายน พ.ศ.to๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ?การ และเงื่อนไชการสรรหา และเลึอกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหาร หนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของ กลุ่มงานและการชัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลึอกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัคราขการแทนเลชาริการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหา พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านธุรการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านธุรการ)

ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณๅฒอื่นที่เทียบได้ ไนระดับเดียวทนที่ ก.พ.รับรอง ในทุกสาชาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments