งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14466/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา (ปวช.)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ตรวจสอบงานบันทึกข้อมูล รับ – ส่ง ข้อมูล ด้วยเครื่องTablet ติดต่อประสานงานอับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธิ้ตามที่กำหนด รับ – ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ และพิมพ์หนังสือราชการ รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวอับการปฏิบัติงานด้านสถิติ
(๒) ความรู้เกี่ยวอับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
(๓) การคิดคำนวณ ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
(๔) ความรเกี่ยวอับงานสารบรรณ งานธุรการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๒ ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments