ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น สอบเลื่อน ม.เกษตรจัดสอบ

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น สอบเลื่อน ม.เกษตรจัดสอบ

ฝากประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น สอบเลื่อน ม.เกษตรจัดสอบ

ลิงค์: https://ehenx.com/12212/ หรือ
เรื่อง:


ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น สอบเลื่อน

ม.เกษตรชนะเสนอราคางานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกนั้น 

งานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวดแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments